EN
วันที่ 08/11/2562 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

MyMooBan กับ SGOC ในงาน สัปดาห์ความปลอดภัย นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ครั้งที่ 2 กับ โครงการ SafetyCity SmartCity

ก้าวไปอีกขั้น กับการรณรงค์เพื่อความปลอดภัย MyMooBan ประเดิมงานแรก เปิดตัว SGOC ในงาน สัปดาห์ความปลอดภัย นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ครั้งที่ 2 กับ โครงการ SafetyCity SmartCity โดย คุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)