นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวผู้ใช้บริการ MyMooBan

MyMooBan เป็น Platform ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยจัดการบริหารงาน ในหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม โดยเน้นความสำคัญในด้านความปลอดภัย การสื่อสาร และการบริการต่างๆ ที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานได้รับการบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และช่วยให้การอยู่ร่วมกันในสังคม มีความปลอดภัย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข.


“MyMooban Platform” ในระหว่างการให้บริการต่างๆ เหล่านี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูล บางอย่างจากคุณ เราให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ และเราจะให้ข้อมูลของเรา ไว้ใน นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่า เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร.


ข้อมูลทั่วไปของผู้อยู่อาศัย

MyMooBan จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างเคร่งครัด ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (Personal Data Protection in Thailand) ที่เป็นกฎหมายหลักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ MDES (กระทรวงเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล) My MooBan ได้ วางมาตรการไว้ โดยระบุว่า เอกสารคำแถลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ MyMooban จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัว และ แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร ขณะที่คุณใช้บริการของ MyMooBan ผ่าน platform ของ MyMooban คุณยินยอมให้เก็บ ถ่ายโอน จัดการ เก็บรักษา เปิดเผย และ การใช้ข้อมูลอื่นๆ ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ เท่านั้น.


ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

ก่อนที่คุณจะเข้าใช้ฟีเจอร์และบริการของ MyMooBan platform เราอาจจะร้องขอข้อมูลส่วนตัวของคุณ อาทิเช่น ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียดบัตรเครดิต รายละเอียดบัญชี หรือ วิธีการชำระเงินที่จะช่วยให้เราสามารถให้บริการแก่คุณได้.


เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร

MyMooBan จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากคุณเฉพาะเมื่อคุณเลือกลงทะเบียน และ/หรือ ใช้บริการของเราผ่าน MyMooBan Platform เท่านั้น ข้อมูลส่วนตัวนี้ ครอบคลุมข้อมูลที่สื่อสารกับเราเมื่อคุณสมัครใจกรอกใบสมัคร ลงทะเบียนการใช้ MyMooBan platform ที่ช่วยให้สามารถระบุตัวตนของคุณได้ อนึ่ง โดยความสมัครใจให้ข้อมูลส่วนตัวนี้ คุณจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ที่ไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม.


ข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เมื่อคุณให้ความยินยอมแก่เรา เราอาจรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • a. เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและใช้คุณสมบัติต่างๆของ MyMooBan Platform ได้
  • b. Platform จะใช้ข้อมูลของคุณ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณสมบัติของ MyMooBan ให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป
  • c. เพื่อดำเนินการพัฒนาภายใน เช่นการศึกษาแนวโน้มของตลาดและพฤติกรรมของลูกค้า
  • d. เพื่อการสื่อสารกับคุณ ในการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้ไว้ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการให้บริการแก่คุณให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเพื่อส่งรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการอื่นๆ ที่เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์สำหรับคุณ

ข้อมูลส่วนตัวของคุณมีความปลอดภัยและได้รับการปกป้อง

MyMooBan จะไม่ขาย แจกจ่าย เผยแพร่ เปิดเผย หรือส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณให้แก่คคลที่สาม เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า จนกว่าเราจะได้รับความยินยอมจากคุณ ยกเว้นหากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลใดๆ ของคุณ ภายใต้กฎหมายที่บังคับให้ทำเช่นนั้น โดยเราจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณตามด้านล่างนี้

  • a. เราปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วยรหัสผ่านเท่านั้น
  • b. เราจะพยายามดูแลรักษาระบบเทคโนโลยี เพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบ โดยไม่ได้รับอนุญาต
  • c. เราจะทำลายข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป

ข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกเก็บรักษาไว้

ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้เฉพาะในช่วงเวลาที่ MyMooBan มีการใช้ดำเนินการสำหรับเป็นข้อมูลในการใช้บริการเท่านั้น ในระหว่างนี้ MyMooBan จะพยายามเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสมและมั่นใจว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการป้องกันจากการสูญหาย การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเอาไปแก้ไข การเข้าถึงโดยไม่เจตนาหรือโดยอุบัติเหตุ การเปิดเผยหรือการทำลายข้อมูล เป็นต้น ซึ่งข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด หากไม่ได้ใช้อีกต่อไป จะถูกลบอย่างถาวรทันที หรือภายใต้การร้องขอ ตามที่กฎหมายกำหนด.


ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

MyMooBan จะใช้วิธีที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณ สมบูรณ์ ถูกต้อง ไม่ใช้ในทางที่ผิด เก็บรักษาไว้อย่างทันสมัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เราได้ขอเก็บรวบรวมไว้ หากคุณต้องการเข้าดูหรือต้องการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบัน กรุณาแจ้งให้เราทราบ เราจะปรับแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป และในทำนองเดียวกัน โปรดติดต่อเรา หากคุณต้องการที่จะถอนคำยินยอมสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ.


ช่วยให้คุณเชื่อมต่อ

คุณยินยอมที่จะให้ MyMooBan ส่งข้อมูลถึงคุณทางอีเมล ไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือ ข้อความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ ที่เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์และน่าสนใจสำหรับคุณ เมื่อใดก็ตามที่คุณให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่ MyMooBan คุณสามารถที่จะแจ้งให้เราทราบหากคุณต้องการปฏิเสธการให้ความยินยอมจากการแบ่งปันข้อมูลทางการตลาดและการส่งเสริมการขายเหล่านี้ เว้นแต่คุณจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งแสดงว่าคุณยินยอมที่จะรับการแบ่งปันข้อมูลนั้นๆ ข้อมูลการตลาดด้านอีเลคทรอนิคส์ที่ส่งให้คุณนี้ จะมีคำแนะนำที่ชัดเจนและรัดกุม เพื่อยุติการสื่อสารเพิ่มเติมจาก My MooBan หากคุณไม่ต้องการให้เราส่งข้อความถึงคุณอีกคุณสามารถติดต่อเรา โดยการส่งอีเมลไปที่ [email protected].


การปรับปรุงและการแก้ไข เพื่อการบริการที่ดียิ่งขึ้น

เพื่อที่จะปรับปรุงการบริการของเราให้แก่ผู้ใช้งานทุกท่าน เราอาจขอความคิดเห็นจากท่านในด้านต่าง ๆ ของ My MooBan Platform รวมทั้งความสะดวกในการใช้งานหรือปัญหาด้านประสิทธิภาพต่างๆ ข้อเสนอแนะใด ๆ ที่คุณให้มา จะถูกใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้สำหรับ My MooBan Platform เท่านั้น และ จะไม่ถูกเปิดเผยโดยปราศจากความยินยอมจากคุณ.


MyMooBan อาจมีลิ้งค์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของบุคคลอื่นซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับเรา ซึ่งเราจะไม่ให้การรับรองและจะไม่รับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นเหล่านั้น เราไม่สามารถตรวจสอบลิ้งค์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นภายนอกทั้งหมดได้ และเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นเหล่านั้น ดังนั้นการคลิกลิ้งค์เหล่านั้นจึงถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง.


เว็บเบราเซอร์ และ คุกกี้ คุกกี้ เป็น text file ขนาดเล็กมากที่ถูกติตตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้จะช่วยเรา ให้
  • a. รับทราบพฤติกรรมการท่องเว็บของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา
  • b. เข้าใจจำนวนคนที่เข้าเยี่ยมเว็บไซด์ และ หน้าต่างที่เข้าชม และ
  • c. ระลึกถึงคุณเมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซต์นี้ เพื่อให้เราสามารถมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ

คุกกี้ส่วนใหญ่จะถูกลบออกทันทีที่คุณปิดเบราเซอร์ของคุณ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น Session cookies อื่นๆ รู้จักในนามของ Persistent cookies จะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณจนกว่าคุณจะลบออกหรือหมดอายุลง การใช้บริการนี้แสดงว่าคุณยินยอมให้เราใช้คุกกี้ คุณสามารถเลือกที่จะบล็อกหรือลบคุกกี้ได้ โดยเข้าไปที่การตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณ ซึ่งหากคุณตัดสินใจที่จะบล็อกหรือลบคุกกี้นี้ คุณอาจไม่ได้รับประโยชน์จากบริการแบบเต็มรูปแบบของเรา และ อาจส่งผลให้คุณไม่ได้ใช้ประสิทธิภาพของเว็บไซต์เราอย่างเต็มที่.


การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

MyMooBan ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลาตามข้อเสนอแนะของผู้พักอาศัย และสถานการณ์ทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้จะมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเราและจะส่งการแจ้งเตือนไปที่ User Inbox และในฐานะลูกบ้าน ควรจะเช็คนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่ เข้าเว็บไซต์ของเรา นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวนี้ จะระบุไว้ที่ หน้าโปรไฟล์ของผู้พักอาศัยใน My MooBan.


การร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัว

หากคุณไม่พอใจกับวิธีที่เราจัดการกับข้อซักถาม หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อศูนย์ร้องเรียนของเราที่ [email protected].