EN

มายหมู่บ้าน ร่วมกับ ดีป้า และ พอช. ส่งมอบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน

มายหมู่บ้าน ร่วมกับ ดีป้า และ พอช. ส่งมอบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 บริษัท มายหมู่บ้าน จำกัด ร่วมมือกับ ดีป้า (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) และ พอช. (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน)
ส่งมอบระบบแอพพลิเคชั่นเตือนภัย ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน ให้กับสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายมงคล นิยม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง ดร. รัฐศาสตร์ กรสูตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นายอัมพร แก้วหนู รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มิสเตอร์เฮนรี่ ออง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มายหมู่บ้าน จำกัด และ เจ้าหน้าที่ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุข) กว่า 100 คน รวมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ให้แก่ สภาองค์กรชุมชนตำบลหนองเหียง

มิสเตอร์ เฮนรี่ ออง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มายหมู่บ้าน จำกัด ได้กล่าวว่า บริษัท มายหมู่บ้าน ซึ่งเป็น 1 ใน Digital Provider (ผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัล) ของดีป้า และผู้นำธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม ที่นำเทคโนโลยีมายกระดับเรื่องการรักษาความปลอดภัย และการบริหารจัดการหมู่บ้าน คอนโด โรงงานอุตสาหกรรม และโครงการต่างๆ มีความเล็งเห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงนำระบบ SOS การแจ้งเหตุฉุกเฉิน 1 ในเทคโนโลยี ของมายหมู่บ้าน มาประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ในภาวะฉุกเฉิน พร้อมทั้งได้กล่าวถึงบทบาทการใช้งานของส่วนงานต่างๆ เมื่อผู้ป่วยเกิดเหตุขึ้นสามารถกดปุ่ม SOS เพื่อขอความช่วยเหลือ โดยสัญญาณการเตือนแจ้งเหตุจะดังขึ้นที่ โทรศัพท์มือถือ ของเจ้าหน้าที่ อสม. และเครื่อง Guard Panel ที่ตั้งอยู่ที่หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง จะแสดง ชื่อ และสถานที่อยู่ของบ้านผู้ป่วย เพื่อทำการเข้าช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันสถานการณ์ นอกจากนั้นยังประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เครื่อง Guard Talk ในการดูแลสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชน ในการบริหารจัดการข้อมูลเมื่อเจ้าหน้าที่ อสม. เข้าพบเยี่ยมผู้ป่วย สามารถรายงานอาการ ผ่าน QR Code โดยข้อมูลการรายงานทั้งหมดจะถูกบันทึกและจัดเก็บไว้ใน www.mymooban.co.th ซึ่งทาง องค์การบริหารส่วนตำบล สามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยพร้อมทั้งพัฒนาแนวทาง วิธีการประสานงาน การทำงานแบบมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและหน่วยงานราชการ

นอกจากนั้น คุณกนก ทองซุ้นห่อ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท มายหมู่บ้าน จำกัด อธิบายเกี่ยวกับระบบของบริษัท มายหมู่บ้าน และการนำเทคโนโลยีการแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินมาปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน ให้กับเจ้าหน้าที่ อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุข) ในพื้นที่ตำบลหนองเหียง จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งอบรมวิธีการใช้งาน การแจ้งเหตุ และวิธีการเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ อสม. ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีถึงการใช้งานที่สะดวก เข้าใจง่าย จากเจ้าหน้าที่ อสม. ที่เคยทำการโหลดใช้แอพพลิเคชั่น และได้ลงพื้นที่ทดสอบการใช้งานกับบ้านผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่

บริษัท มายหมู่บ้าน เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของทุกคน เพราะเรารู้ทุกวินาทีมีค่า จึงเป็นที่มาของโครงการดีๆเช่นนี้ และเราจะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับความปลอดภัย และช่วยเหลือสังคมต่อไป

 

#MyMooBan #codi #depa #nhongheang #mylovealarm #มายหมู่บ้าน #SGOC #SmartPeople #SmartLiving #Smartcommunity #Digitaltransformation