EN

มายหมู่บ้าน สร้างศูนย์ปฏิบัติการ Command Center เพื่อสนับสนุนอาชีพ สร้างรายได้ พร้อมผลักดันความสามารถด้านดิจิทัลให้แก่คนพิการ

มายหมู่บ้าน สร้างศูนย์ปฏิบัติการ Command Center เพื่อสนับสนุนอาชีพ และการสร้างรายได้ พร้อมผลักดันความสามารถด้านดิจิทัลให้แก่คนพิการ

โดยศูนย์นี้สร้างขึ้นเพื่อรองรับการทำงานของระบบมายหมู่บ้าน และยังถือว่าเป็นสำนักงานย่อยดูแลฝั่งภูมิภาคตะวันออก EEC ซึ่งรองรับลูกค้า หมู่บ้าน คอนโด โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุสาหกรรม และโครงการต่างๆ ของบริษัทที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ มายหมู่บ้าน

โดยมี อาจารย์มานพ เอี่ยมสอาด ผู้จัดการมูลนิธิมหาไถ่ เพื่อคนพิการ และมิสเตอร์ เฮนรี่ ออง (Mr. Henry Ong) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มายหมู่บ้าน จำกัด ให้การต้อนรับและอธิบายถึงความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือคนพิการ

ที่มูลนิธิมหาไถ่ เพื่อคนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี

#mymooban #depa #mahatai

#มายหมู่บ้าน #SGOC #SmartPeople #SmartLiving #Smartcommunity #Digitaltransformation