EN

บริษัท มายหมู่บ้าน จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ จัดอบรมระบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาอาชีพแก่คนพิการ

บริษัท มายหมู่บ้าน จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ
จัดอบรมระบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาอาชีพแก่คนพิการ

 

บริษัท มายหมู่บ้าน ได้ให้ความสำคัญในการผลักดัน และการสร้างอาชีพให้แก่คนพิการ ได้เล็งเห็นว่าการปฏิบัติงานทางด้านดิจิทัลมีบทบาทสำคัญในการยกระดับการบริหารงานของบริษัทรักษาความปลอดภัย และบริษัทบริหารงานนิติบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย การจ้างงาน เมื่อบริษัทมีพนักงาน 100 คน ต่อการจ้างงานคนพิการ 1 คน ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ พ.ศ. 2550 

จึงได้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบริษัทรักษาความปลอดภัย (SGOC) และระบบปฏิบัติการทางด้านบริหารจัดการ (PMOC) แก่คนพิการที่มีความสามารถทางด้านดิจิทัล และเทคโนโลยีการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่มูลนิธิมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11 และ 12 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลตอบรับจากบุคคลากรคนพิการจำนวนมาก โดยคัดเลือกบุคคลากรคนพิการจำนวน 20 ท่าน เพื่อทำการอบรมดังกล่าว พร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ผู้ประกอบการ และบริษัทที่สนใจจ้างงานพิการ

สามารถสอบถาม และ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณ รมิดา (น้ำทิพย์)
โทร.
094-464-5563