EN

Smart City Roadshow 2021

ขอขอบคุณ คุณธัญญา บุญรองเรือง และทีมงาน Security System สำหรับการจัดการดีๆเพื่อส่งเสริมและผลักดันเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย

 

งาน Smart City Roadshow 2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา