EN

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ
"งานการรักษาความปลอดภัย"

My MooBan จัดช่องทางสำหรับการติดต่อกับ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะ ผ่านช่องทาง line : @sgoc หรือ 095 517 8999
อุปกรณ์ Guard Panel เป็นอุปกรณ์ดิจิทอลชนิดหนึ่ง ที่มีอายุการใช้งานและต้องการการบำรุงรักษา กรณีเกิดปัญหาการใช้งาน กรณีแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ดังนี้
1) เครื่องหมุนค้าง : เกี่ยวกับสัญญาณอินเตอร์เน็ต ให้กดปิด และ เปิดเครื่องใหม่ และตรวจสอบการใช้ข้อมูลมือถือ
2) สแกนบัตรไม่ได้ : ให้ตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ต
3) พิมพ์บัตรจอดรถ : ให้ตรวจการเชื่อมต่อ Bluetooth
ระบบ Dispatching เป็นระบบที่จะช่วยให้ ส่วนงานกลางของบริษัทรักษาความปลอดภัย สามารถรับทราบ รับรู้ และติดต่อ กับ เครื่อง Guard Talk ที่อยู่ภายใต้บริษัทได้ในลักษณะเรียลไทม์ ทั้งแบบโทร และ วีดีโอคอล
เครื่อง Guard Talk เป็นอุปกรณ์พร้อม แอพลิเคชั่น สำหรับ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทำงานเสมอเหมือนเครื่อง Walkie Talkie ช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ รปภ.ให้ทำงานได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และมีความทันสมัยเป็นดิจิทัลมากขึ้น เช่น การติดต่อสื่อสาร การสแกนจุดด้วย QR Code, การรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ในลักษณะเรียลไทม์ การรับแจ้งขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน การแจ้งพัสดุให้ลูกบ้านทันที การแสดงรายงานผู้เข้ามาติดต่อในโครงการ และ การรับข่าวสารต่างๆ จากส่วนงานกลางของบริษัท เป็นต้น
เครื่อง Guard Panel 2.0 เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ในการบันทึกการเข้าออกโครงการผ่านระบบ OCR (Optical character recognition) สามารถสแกนบัตรผู้มาติดต่อแล้วดึงเฉพาะตัวอักษรที่สำคัญ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ใบขับขี่ พาสปอร์ต โดยไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ และจะแจ้งรายชื่อผู้มาติดต่อ ไปยังผู้พักอาศัยในทันที ขณะเดียวกัน ข้อมูลผู้มาติดต่อจะถูกบันทึกไว้ในระบบ Cloud นิติบุคคลฯ จะสามารถรับรู้การเข้ามาของผู้ติดต่อและสามารถพิมพ์เป็นรายงานได้ นอกจากนี้ Guard Panel 2.0 ยังได้เพิ่มฟีเจอร์การบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงาน รปภ. ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบการลงเวลาเข้างานเป็นไปในลักษณะเรียลไทม์หรือตรวจสอบได้ทันที
SGOC คือ ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ ย่อมาจาก Security Guard Operation Center เป็น Platform ที่พัฒนาขึ้นให้ ส่วนงานกลางของบริษัทรักษาความปลอดภัย สามารถดูแล จัดการ บริหาร และรับทราบรายงานการปฏิบัติงาน ของทุกๆ โครงการที่บริษัทรับบริหารอยู่ ในลักษณะเรียลไทม์
สามารถพิมพ์บัตรจอดรถได้ แต่จะต้องเชื่อมต่อกับเครื่อง Bluetooth Printer แยกต่างหาก
ระบบจะแสดงเวลาเข้า และ ออกของผู้มาติดต่อ และจะคำนวณระยะเวลาจอดรถให้อัตโนมัติ
My MooBan ได้จัดการอบรมสอนการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 ทาง คือ
1) สอนการใช้งาน (On-Site Training) ในวันที่ติดตั้งระบบ
2) สอนการใช้งานที่บริษัท มาย หมู่บ้าน จำกัด : ทุกวัน อังคาร และ พฤหัสบดี เวลา 10:00 - 12:00 น.

สามารถติดต่อขอนัดเข้าอบรมการใช้งาน ผ่านช่องทาง Line : @sgoc ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ระบบบันทึกผู้มาติดต่อของ My MooBan เป็นการบันทึกโดยใช้เทคโนโลยี OCR (Optical Character Recognition) ซึ่งเป็นกระบวนการของการแปลงข้อมูลที่อยู่บนบัตรประชาชน / ใบขับขี่ / Passport ที่อยู่ในรูปของภาพถ่าย ให้กลายเป็นข้อความ ดังนั้น ความรวดเร็วและความแม่นยำในการอ่าน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ตำแหน่งการจับภาพ แสงสะท้อน สัญญาณอินเตอร์เน็ต ฯลฯ ตามปกติ ความเร็วในการบันทึกจะใช้เวลาประมาณ 10 - 15 วินาที ทั้งนั้ ขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ใช้งานด้วย
ข้อมูลทั้งหมด 13