EN

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ
"User Application ผู้พักอาศัย"

ลูกบ้าน สามารถแจ้งซ่อม ผ่านทาง My MooBan Application พร้อม รอรับทราบสถานะของการซ่อม ผ่านทาง Application ได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาไปกรอกแบบฟอร์มที่ สำนักงานนิติฯ อีกต่อไป
ลูกบ้าน จะได้รับแจ้งการมาถึงและรูปภาพของพัสดุ ผ่านทาง Application จากนั้น นำ QR code ไปรับพัสดุจาก นิติฯ ได้ทันที
การแจ้งซ่อม ของ My MooBan แยกประเภทการแจ้งซ่อมเป็น 2 แบบ คือ การแจ้งซ่อมพื้นที่ส่วนกลาง และ ส่วนตัวของลูกบ้าน เมื่อลูกบ้านแจ้งงานซ่อมผ่าน Application แล้ว นิติบุคคล จะรับทราบผ่านทางระบบหลังบ้าน และ ผ่านทาง Application นิติบุคคล บนโทรศัพท์มือถือ ทันที

- นิติบุคคล สามารถแจ้งความคืบหน้าของงาน พร้อมทั้ง ส่งรูป update สถานะของงานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
- ลูกบ้าน สามารถสอบถามสถานะความคืบหน้าของงาน ผ่านทางระบบ แชท ได้
- หลังจาก นิติบุคคล แจ้งการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลูกบ้าน จะเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจของงาน เพื่อปิดงานซ่อมดังกล่าว
My MooBan มีระบบ notification แจ้งเตือนให้ลูกบ้านทราบผ่าน Application ทันที หลังจาก นิติบุคคล ทำการประกาศ หรือ แจ้งผ่านระบบหลังบ้าน
ระบบจะบันทึกข้อมูลของผู้มาติดต่อ ผ่าน เครื่อง Guard Panel โดยจะดึงข้อมูลเฉพาะ ชื่อ-สกุล และ หมายเลขบัตรประชาชน บันทึกไว้บน Cloud แต่จะไม่เก็บข้อมูลรูปภาพของบัตรสำคัญไว้แต่อย่างใด

ลูกบ้าน จะได้รับการแจ้งเตือนเฉพาะ ชื่อ-นามสกุล ของผู้มาติดต่อ และ นิติบุคคล สามารถรับทราบการเข้ามาของบุคคลภายนอก ผ่านระบบหลังบ้าน แต่จะไม่แสดงรูปภาพของบัตร หากกรณีเกิดเหตุร้ายขึ้นมาในโครงการ นิติบุคคลฯ สามารถขอดูรูปภาพของบัตรสำคัญจาก My MooBan ได้ โดยจะต้องแสดงเอกสารทางราชการเพื่อยืนยันการขอดูข้อมูลส่วนบุคคล

ทาง My MooBan จะปกป้องเก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างเคร่งครัด ภายใต้กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
ระบบ E-Stamp ได้ออกแบบมาเพื่อทดแทนการใช้ตรายางบนคูปอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้กระดาษและความสะดวกสำหรับลูกบ้าน และ ผู้มาติดต่อ

การที่ลูกบ้าน จะต้องกด E-Stamp หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ นโยบาย ของทางโครงการเองว่าต้องการความเข้มงวดระดับไหน แต่อย่างไรก็ตาม ระบบได้บันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว นิติบุคคล สามารถเรียกดูข้อมูลผู้มาติดต่อได้จากระบบหลังบ้านได้ตลอดเวลา
Pre-Book Visitor ใช้กรณีที่ลูกบ้าน ต้องการจองล่วงหน้าให้แขกที่จะเข้ามาพบ โดยจะต้องให้ข้อมูลของผู้มาติดต่อให้ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย และ ความสะดวกให้กับผู้ที่จะมาติดต่อ
หมายเหตุ การจองล่วงหน้านี้ จะเป็นการยืนยันและรับรอง การเข้ามาของผู้มาติดต่อของท่าน ดังนั้น กรุณาให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

การจองล่วงหน้า แบ่งเป็น 3 แบบ คือ
1) การจองครั้งเดียว
2) การจองแบบมีระยะเวลา
3) การจองแบบถาวร
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ นโยบายของโครงการของท่าน ว่าจะเปิดให้ใช้ทั้ง 3 แบบ หรือ ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นต้น
เจ้าของ จะยังได้รับสิทธิ์ ในสิทธิ์ของเจ้าของบ้าน ดังนี้
1) การประกาศจากโครงการ
2) การออกสิทธิ โหวต กิจกรรมต่างๆ
3) การแจ้งซ่อม
สิทธิ ของผู้เช่า มีดังนี้

1) การรับทราบการมาถึงของผู้มาติดต่อ
2) การจองล่วงหน้าให้ผู้มาติดต่อ
3) การจองใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของโครงการ
4) การรับแจ้งพัสดุ
5) การแจ้งขอความช่วยเหลือจาก รปภ / นิติบุคคล
6) การรับแจ้งค่าใช้จ่าย
เจ้าของบ้าน สามารถจัดการผู้เช่า ผ่าน Application ได้เอง โดยการกดลบ user นั้นออกจากระบบ ผ่านฟังก์ชัน "ข้อมูลส่วนตัว - ผู้เช่าของฉัน" หรือ แจ้งให้นิติบุคคลทราบ เพื่อทำการลบข้อมูลออกจากทะเบียนลูกบ้านได้
ข้อมูลทั้งหมด 24