EN

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับ
"User Application ผู้พักอาศัย"

My Mooban ต้องการเพียงข้อมูล ที่จำเป็น ดังต่อไปนี้ ในการลงทะเบียนเท่านั้น
1) ชื่อ-นามสุกล
2) โครงการ / บ้านเลขที่
3) อี-เมล์ ใช้สำหรับ การเข้าระบบ
4) เบอร์โทรศัพท์ สำหรับการติดต่อสื่อสาร

สำหรับข้อมูลอื่นๆ My MooBan ได้ออกแบบพัฒนาขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของลูกบ้าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจและความสะดวกของลูกบ้าน
เพื่ออำนวยความสะดวกให้ ลูกบ้าน ที่ต้องการลงทะเบียน / และ ช่วยงาน นิติบุคคล ในช่วงแรก My MooBan ยินดีเปิดช่องทางลงทะเบียนให้ลูกบ้านผ่าน Line : @mymooban ทั้งนี้ ลูกบ้านจะต้องขอรับรหัสโครงการจาก นิติบุคคล เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของก่อน อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัย ทั้ง ลูกบ้าน และ นิติบุคคล สามารถตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนลูกบ้านได้ตลอดเวลาในภายหลัง
ลูกบ้าน สามารถสมัครลงทะเบียนด้วยตนเองผ่าน Application ได้ แต่จะยังไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากจะต้องรอให้ นิติบุคคล ตรวจสอบและอนุมัติให้ก่อน ทั้งนี้้ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันผู้แอบอ้างเข้าบ้านของท่าน ดังนั้น หากท่านสมัครใช้งานด้วยตนเอง กรุณาติดต่อ นิติบุคคล ของท่าน ให้ทำการอนุมัติให้ท่านก่อน
My MooBan มีระบบให้ ลูกบ้านผู้พักอาศัย ลงทะเบียนใช้งานได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1) ลงทะเบียนเอง ผ่าน App Store / Play store ซึ่งหลังจากสมัครลงทะเบียนแล้ว จะต้องรอให้ นิติบุคคลฯ อนุมัติก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้งานได้
2) ลงทะเบียน โดย เจ้าหน้าที่นิติบุคคล
3) ลงทะเบียน โดย เจ้าหน้าที่ My MooBan / เจ้าหน้าที่จาก มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ ผ่านช่องทาง Line : @mymooban ทั้งนี้ จะต้องแจ้งข้อมูลในการลงทะเบียน เพื่อยืนยันตัวตน ก่อนการลงทะเบียน
ข้อมูลทั้งหมด 24