TH

ข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 14/07/2021

เนรมิตห้องคุณให้เป็น 3D

วันที่ 25/06/2021

ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด 🚫"Blacklist"🚷

วันที่ 25/05/2021

MyMooBan ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110

วันที่ 03/04/2021

งานประชุมใหญ่สมาคมผู้ประกาอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

วันที่ 25/03/2021

Smart City Roadshow 2021

วันที่ 14/12/2020

บริษัท มายหมู่บ้าน จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ จัดอบรมระบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาอาชีพแก่คนพิการ

วันที่ 09/11/2020

งานสัมมนา TISDA 2020 เทคโนโลยีและนวัตกรรมของระบบรักษาความปลอดภัยในยุคดิจิตอล 5G

วันที่ 10/10/2020

"Guard Panel Lite" เครื่องบันทึกผู้มาติดต่อแบบพกพา บันทึกง่าย รวดเร็ว สามารถแจ้งเตือนไปยังลูกบ้านทันที

วันที่ 26/09/2020

มายหมู่บ้าน สร้างศูนย์ปฏิบัติการ Command Center เพื่อสนับสนุนอาชีพ สร้างรายได้ พร้อมผลักดันความสามารถด้านดิจิทัลให้แก่คนพิการ

วันที่ 25/09/2020

มายหมู่บ้าน ร่วมกับ ดีป้า และ พอช. ส่งมอบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน

วันที่ 17/09/2020

บริษัท มาย หมู่บ้าน จำกัด SGOC (Security Guard Operations Center) นวัตกรรมการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ